Zebranie Zarządu

Grand Prix NZBS - Wągrowiec, 24.07.2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe WZBS za rok 2015

Zarząd ma świadomość ograniczonej przejrzystości sprawozdania finansowego, którego  forma wynika z obowiązków ustawowych. Podjęte zostały działania, aby rozszerzyć informację dodatkową do sprawozdania finansowego w przyszłości, między innymi, aby uwypuklić przychody i koszty związane z kwotami odprowadzanymi do PZBS.

Zarząd przedstawi wkrótce wyciągi z wykonania budżetu całorocznego i budżetu Kongresu, gdzie zaprezentuje bardziej szczegółowe informacje na temat bieżących finansów.

Biuletyn informacyjny WZBS

W dziale Historia opublikowano coroczny Biuletyn informacyjny WZBS.

Auto Watin Grand Prix Wielkopolski - Ostrzeszów, 18 czerwca 2016

Ankiety dot. organizacji Kongresu Poznańskiego

Wśród uczestników Kongresu Poznańskiego, a także później w Internecie, przeprowadzono ankiety dotyczące różnych aspektów organizacji Kongresu Poznańskiego. Przedstawiamy wyniki tych ankiet. Pierwsze wnioski Zarządu zostaną opublikowane wkrótce w protokole z zebrania.

Odpowiedź Zarządu na postulaty Komisji Rewizyjnej

Grand Prix Wielkopolski - Nowy Tomyśl, 10.07.2016

KTB Konin w I lidze

4 czerwca br. wielkopolska drużyna KTB Konin wygrała mecz barażowy z MKS Przasnysz i tym samym uzyskała awans do I ligi. Gratulacje!

Skład drużyny KTB Konin

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZBS

4 czerwca br. odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Nasz WZBS reprezentowało 7 delegatów (na ogólną liczbę 69 delegatów): Olech Bestrzyński, Krzysztof Jassem, Michał Moryson, Marcin Pędziński, Jan Sibilski, Marcin Woźniak i Michał Zimniewicz. Z głosem doradczym udział wzięli także wywodzący się z naszego WZBS członkowie ustępujących władz PZBS: Olgierd Rodziewicz-Bielewicz, Piotr Walczak i Marian Wierszycki.

 

Walne Zgromadzenie przyznało godność Członka Honorowego PZBS Jadwidze Nowak.

Walne Zgromadzenie wybrało Witolda Stachnika na Prezesa PZBS. Do Zarządu Głównego PZBS wybrano Marcina Pędzińskiego. Do Komisji Rewizyjnej PZBS wybrano Olecha Bestrzyńskiego.

Sukcesy Dąbrówki na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

Zarząd WZBS serdecznie gratuluje młodzieży z UKBS Dąbrówka Poznań wysokich lokat na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży! Szczególne gratulacje dla pary Mikołaj Cankudis - Patryk Morawski za srebrny medal w turnieju par na impy.

Klub Dąbrówka zajął trzecie miejsce w klasyfikacji klubów.

56. Poznański Kongres Brydżowy - 25-29.05.2016

Pierwsze zebranie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano protokół zebrania Komisji Rewizyjnej z dnia 27.04.2016 r.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

  • Łukasz Jasiński - przewodniczący
  • Olech Bestrzyński - z-ca przewodniczącego
  • Jarosław Lubczyński - sekretarz
  • Adam Piszczek
  • Kajetan Wroński