Auto Watin Grand Prix Wielkopolski - Chrzypsko Wielkie, 23.07.2016

Składki zawodnicze 2017

Kursokonferencja trenerów, instruktorów i nauczycieli brydża sportowego

W dniach 21-25 sierpnia br. w Stasikówce, w ramach Brydżowego Ogólnopolskiego Obozu Młodzieżowego BOOM-2 – dla niezaawansowanych, odbędzie się 4. Kursokonferencja trenerów, instruktorów i nauczycieli brydża sportowego. Jej program będzie opierał się przede wszystkim wokół tematyki związanej z rozpoczęciem szkolenia, począwszy od zakładania i finansowania klubu (koła brydżowego), poprzez metodykę prowadzenia zajęć, na pozabrydżowych elementach uzupełniających trening – skończywszy. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z techniki rozgrywki, gry obronnej, a także licytacji – pod kątem pracy z młodzieżą.

Koszt 5-dniowego (4 noclegi) pobytu wynosi 400 zł.

Zajęcia prowadzić będą: Adrian Bakalarz, Agata Kowal, Marcin Kuflowski – trenerzy II klasy, oraz Krzysztof Ziewacz – instruktor brydża sportowego, których wychowankowie wywalczyli wiele krajowych i międzynarodowych trofeów w kategoriach młodzieżowych.

Więcej informacji:

Auto Watin Grand Prix Wielkopolski - Nowy Tomyśl, 10.07.2016

Grand Prix NZBS - Wągrowiec, 24.07.2016