Turnieje online z koronawirusem - podsumowanie.

 
Odbyło się 28 turniejów (w tym wtorkowe i sobotnie pary, ponadto dwa indywiduele).
Uczestniczyło 286 zawodników; komplet turniejów zagrał jeden.
Sumaryczne zdobycze punktowe pierwszej dziesiątki:
  Zawodnik Wynik Gier Śr.
1 Jarosław Lubczyński 1842 27 68,22
2 Krzysztof Buzała 1778 27 65,85
3 Sławomir Maciejewski 1540 28 55,00
4 Krzysztof Szymczak 1483 27 54,93
5 Jacek Kokociński 1375 23 59,78
6 Michał Pabich 1148 25 45,92
7 Paweł Fiebig 1106 24 46,08
8 Jerzy Nowak 1082 15 72,13
9 Tadeusz Grobys 1081 21 51,48
10 Maciej Wybranowski 1072 23 46,61
Zsumowano punkty długofalowe z par (wg regulaminu), zaś z indywiduela punkty zostały doliczome od liczby startujących zawodników za pierwsze miejsce z obniżką co 1. Ostatnia kolumna to bardzo umowna średnia punktów długofalowych na jeden turniej.

Puchar Wielkopolski online - edycja druga.

Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze

W związku z niedojściem do skutku wyborów władz WZBS w marcu br., Zarząd zwołuje Walne Zebranie Delegatów (WZD) Sprawozdawczo-Wyborcze na wtorek, 22 września 2020 r., na godz. 17:45 (II termin - 18:00) w siedzibie WZBS w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 36.

Walne Zebranie wybierze nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na 4-letnią kadencję.

W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez organizacje będące członkami zwyczajnymi WZBS.

Materiały dot. WZD są publikowane wyłącznie na stronie internetowej WZBS. Materiały nie są rozsyłane w formie papierowej.