Fair play

"Fair Play" jest miejscem zbierania informacje o budzących wątpliwości sytuacjach występujących podczas turniejów lub meczów w WZBS. Zawodnicy, organizatorzy, sędziowie spotykający się z takimi sytuacjami - mogą zgłosić je do w wersji elektronicznej na adres biuro@brydz.wlkp.pl. Zgłoszenia będą gromadzone w założonym w tym celu repozytorium.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymienione elementy:

 • dane zgłaszającego
 • czas i miejsce zdarzenia
 • uczestników
 • świadków
 • krótki opis
 • sformułowanie wątpliwości
 • ewentualny zapis potwierdzający (np. udzielona kara - w turnieju)
 • inne istotne, zdaniem zgłaszającego, okoliczności i informacje.

Zgłoszenia anonimowe, zawierające treści obraźliwe itp. będą ignorowane.

Prosimy, by opisywać tu również zdarzenia pozytywne, mogące stanowić przykład godny naśladowania!

Wszystkie zgłoszenia spełniające powyższe warunki będą gromadzone. Publikowane będą zgłoszenia wątpliwości "czystości gry", również ewentualne rozstrzygnięcia formalne. Zbierane i sygnalizowane w sposób nie naruszający dobrego imienia będą zgłoszenia budzących wątpliwości zachowań i etykiety.
Prowadzona będzie weryfikacja, czy zgłoszenia były rzeczywiście wysłane przez nadawcę. Wszystkie publikowane informacje będą moderowane ze szczególnym uwzględnieniem zasady domniemania niewinności. Wprowadzona będzie eksperymentalnie możliwość komentowania przez społeczność brydżową.

Przykłady tematyki:

 • Zastosowane rozwiązanie rozdania, zdaniem zgłaszającego, wskazuje na posiadanie dodatkowej informacji (termin oficjalny prawa brydżowego, "informacja nieobjęta legalną procedurą gry")?
 • Stała para osiąga doskonałe wyniki, jednak podczas gry z zasłonami jakość ich zagrań drastycznie słabnie.
 • Wist z drugiego króla? Przecież bywa bardzo skuteczny, może być uzasadniony analizą; czy pretensje są uzasadnione?
 • Sędzia cyklicznych turniejów udziela kolejnych ostrzeżeń o złym zachowaniu temu samemu zawodnikowi.
 • Zawodnik skreczuje podczas turnieju bez podania przyczyny. Czy mamy do czynienia z niesportowym zachowaniem - trudno powiedzieć... A gdy sytuacja się powtarza?

"Fair Play" może okazać się niepotrzebny. Jeśli nie będzie zasilany zgłoszeniami - oznaczać to będzie, że nie mamy problemów wymagających jego istnienia, zaś ewentualne podnoszone wątpliwości nie będą miały oparcia w zbieranych sygnałach.

Krzysztof Krause
Przewodniczący WGiD

Zgłoszenia: