Mistrzostwa Wielkopolski na Zapis Maksymalny

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski na Zapis Maxymalny 2022 

Komunikat Początkowy

Turniej odbędzie się 15 października w Poznaniu. Turniej zostanie rozegrany w dwóch sesjach - 30 i 22 rozdania. Po pierwszej sesji eliminacyjnej, zawodnicy zostaną podzieleni (wg wyników) na dwie lub trzy grupy. Pierwsza grupa (finał A) będzie składać się z 12 par, które zagrają każdy z każdym po dwa rozdania. Pozostałe pary zajmujące po 30 rozdaniu 13 i niższe miejsce zostaną, podzielone na dwie grupy (finał B i C). W zależności od ilości par dopuszcza się również, że po sesji eliminacyjnej zawodnicy zostaną podzieli łącznie na 2 dwie grupy – finał A i B.

Zawodnicy do sesji pierwszej zostaną rozstawieni wg. wysokości posiadanego WK. Do 2 sesji zawodnicy przystąpią z następującymi wynikami:

- grupa A – wynik z 1. sesji bez odliczeń, czyli 1:1

- grupa B – wynik z 1. sesji zostanie umniejszony o 30% jego wartości

- grupa C – wynik z 1. sesji zostanie umniejszony o 50% jego wartości.

Sesję finałową grupa A zagra na zasłonach

Jeżeli po drugiej sesji turniej będzie rozgrywany jedynie w dwóch grupach, to dla grupy B wynik zostanie umniejszony o 40%.

Liczbowy podział na grupy B i C ogłosi sędzia główny podczas pierwszych 10 rozdań turnieju. Rozstawienie do 2 sesji będzie dokonane wg klucza rozstawienia pętelkowego.

 

Organizator przeznaczy 80% przychodu z wpisowego na fundusz nagród finansowych. Nagrody finansowe otrzyma 10% par. Szczegółowe wyliczenie wysokości nagród odbędzie się w oparciu o klucz przypisujący turniejowi odpowiednie wartości:

a. pierwsza nagroda – 10

b. druga nagroda – 7

c. trzecia nagroda – 5

d. czwarta nagroda – 3

e. piąta i następne – po 2

f. nagroda dla zwycięskiej pary finału B – 2

g. nagroda dla zwycięskiej pary finału C – 1

Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli się przez sumę punktów z powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wstępne wysokości poszczególnych nagród, które organizator zaokrągla wedle własnego uznania. Najlepsze pary poszczególnych finałów, które nie otrzymają nagród finansowych, otrzymają wpisowe do turniejów organizowanych przez WZBS podczas Mityngu Grudniowego 9-11 grudnia 2022 w Tarnowie Podgórnym.

 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do 11 października 2022. Zawodnicy zgłoszeni później mogą nie zostać przyjęci do turnieju.

Ceny startówek (od osoby): normalna – 75 zł, ulgowa – 55, młodzież szkolna 30.

Przy frekwencji 60 par szacowane nagrody to: dla  zwycięskiej pary 2000 zł, dla drugiej 1400 zł, trzeciej 1000 zł, czwartej 600 zł. Zwycięzcy finału B - 400 zł i C – 200 zł.

Zarząd WZBS

Zapisy                     Lista zgłoszonych par

 

 

Eliminacje do Mistrzostw Sezonu 2023

Turnieje eliminacyjne odbywają się od 1 do 7 dnia każdego miesiąca. Lokalizacje i dokładne daty znajdują się w harmonogramie. 

Regulamin

Harmonogram

Wynik długiej fali 

Zapisy długiej fal prowadzi Marek Wojciechowski.