Jak zostać sędzią?

Aby uzyskać tytuł sędziego (sędziego klubowego) należy:

  • posiadać tytuł klasyfikacyjny co najmniej Kandydata (0.5 WK),
  • uzyskać pozytywny wynik egzaminu z zakresu znajomości MPB i regulaminów PZBS związanych z organizowaniem, prowadzeniem i obliczaniem wyników zawodów brydża sportowego,
  • otrzymać pozytywną opinię odpowiedniego terytorialnego organu sędziowskiego - Wielkopolskiej Komisji Sędziowskiej.

 

Egzamin, o którym mowa powyżej, jest corocznie przeprowadzany na Ogólnopolskiej Kursokonferencji Sędziowskiej, odbywającej się zwykle w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a sporadycznie jako egzamin eksternistyczny przez Wielkopolską Komisję Sędziowską. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w egzaminie organizowanym przez inny WZBS.

Weryfikowana na egzaminie wiedza obejmuje w szczególności:

Na podlinkowanej wyżej stronie kursokonferencji sędziowskich można znaleźć wiele zasobów edukacyjnych z kilku ostatnich edycji tych spotkań.

 

Pozytywna opinia organu sędziowskiego jest uzależniona przede wszystkim od zdobycia podstawowego doświadczenia, na przykład poprzez prowadzenie zawodów (pomoc w prowadzeniu) pod okiem licencjonowanego sędziego.

 

Kontakt: biuro@brydz.wlkp.pl