WZBS

Władze

Zarząd WZBS kadencji 2020-2024

 
Skład zarządu:
 • Przemysław Maliszewski - Prezes
 • Piotr Cieśliński - Wiceprezes, Skarbnik
 • Paweł Fiebig - Sekretarz
 • Małgorzata Cieślińska 
 • Marcin Bonawenturczak
 • Rafał Junik
 • Michał Moryson
 • Paweł Perz
 • Grzegorz Samol
 • Zbigniew Sabała
 
 • Sekretariat (Marcin Bonawenturczak, Przemysław Maliszewski)
 • Biuro ds. Dotacji - Dyrektor Elżbieta Paluczek
 
Komisje Zarządu (i ich przewodniczący):
 • Wydział Gier - Paweł Perz
 • Sąd Koleżeński - Paweł Biś
 • Sędziowska - Paweł Perz
 • Do spraw imprez - Marcin Bonawenturczak i Piotr Cieśliński
 • Do spraw komunikacji i wizerunku – Marcin Bonawenturczak
 • Do spraw brydża środowiskowego – Rafał Junik
 • Do spraw młodzieży – Michał Moryson
 • Do spraw sprzętu - Piotr Cieśliński
 
Skład Komisji Rewizyjnej WZBS kadencji 2020-2024:
 • Marek Lis - przewodniczący
 • Ryszard Paluczek
 • Marek Gapiński
Skład Sądu Koleżeńskiego:
 • Paweł Biś - przewodniczący
 • Beata Bojarska
 • Olgierd Rodziewicz - Bielewicz
 • Krzysztof Galubiński
 • Rafał Junik

Delegaci WZBS na Walne Zgromadzenia PZBS

Delegatów WZBS na coroczne Walne Zgromadzenia Polskiego Związku Brydża Sportowego powołuje Walne Zebranie Delegatów WZBS. W bieżącej kadencji funkcje delegatów pełnią:

 • Piotr Walczak
 • Przemysław Maliszewski
 • Marcin Bonawenturczak
 • Marcin Woźniak
 • Marcin Pędziński
 • Michał Zimniewicz
 • Jan SIbilski

Informacje ogólne

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (WZBS) z siedzibą w Poznaniu jest związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000106235.

Członkami zwyczajnymi WZBS są kluby, stowarzyszenia i inne organizacje prowadzące działalność związaną z dyscypliną brydż sportowy. Rejestr członków zwyczajnych WZBS:

 1. Fundacja Taurus z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000317051)
 2. Klub Sportowy Unia w Lesznie (KRS: 0000226457)
 3. Nadnotecki Związek Brydża Sportowego z siedzibą Pile (KRS: 0000350484)
 4. Poznańska Asocjacja Brydżowa z siedzibą w Poznaniu (ewidencja Prezydenta Miasta Poznania - ST76) 0000357829
 5. Poznański Klub Brydżowy z siedzibą w Poznaniu (ewidencja Prezydenta Miasta Poznania - KS 381) 
 6. Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (ewidencja Starosty Grodziskiego - nr 1/2019)
 7. Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia (KRS: 0000357829​)
 8. Terenowy Związek Brydża Sportowego w Kaliszu (KRS: 0000014979)
 9. Uczniowski Klub Brydża Sportowego Dąbrówka z siedzibą w Poznaniu (ewidencja Prezydenta Miasta Poznania - nr UKS155)
 10. Uczniowski Klub Brydżowy Kleks z siedzibą w Szamotułach (ewidencja Starosty Szamotulskiego - nr SKF7)
 11. Klub Sportowy Tęcza Szczecinek z siedzibą w Szczecinku (ewidencja klubów sportowych - nr 111)
 12. UKS 3SP Swarzędz 

WZBS nie ma członków wspierających.

WZBS jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Ramy działalności WZBS wyznacza przede wszystkim statut WZBS.

WZBS współorganizuje szkolenia i wyjazdy młodzieżowe, które są finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Założyciele

Stowarzyszeniami-założycielami WZBS były:

 • Poznański Klub Brydżowy STARKA Poznań
 • Klub Sportowy Admira-Teletra Poznań
 • Klub Sportowy Budowlani Poznań
 • Kolejowe TKKF Błękitny-Express-Lech Poznań
 • Poznańskie Stowarzyszenie Brydżowe Szlem Poznań