WZBS

Władze

Zarząd WZBS

E-mail kontaktowy Zarządu: biuro@brydz.wlkp.pl

 

Marian Wierszycki

Prezes Zarządu

podrez1948@gmail.com
tel. 601 683 682

Jan Weber

Wiceprezes-Skarbnik

bajawe@wp.pl

Michał Zimniewicz

Sekretarz

michal.zimniewicz@pzbs.pl

Krzysztof Krause

KrzysztofKrause@poczta.onet.pl

Roman Kujawski

r.kujawski@onet.pl

Michał Moryson

michalmoryson@onet.pl

Marcin Woźniak

vold41@wp.pl
tel. 607 616 756

Michał Zimpel

michal.zimpel@gmail.com

 

Zarząd kieruje działalnością WZBS za pośrednictwem komisji i zespołów problemowych:

Komisja Brydża Środowiskowego

 • Michał Zimpel - przewodniczący
 • Michał Moryson
 • Marcin Woźniak

Komisja Finansowa

 • Jan Weber - przewodniczący
 • Andrzej Wachowski

Komisja ds. kalendarza GPW i kalendarza imprez

 • Marian Wierszycki - przewodniczący

Komisja Młodzieżowa

 • Michał Moryson - przewodniczący
 • Jan Sibilski - Kierownik Wyszkolenia Młodzieży

Komisja ds. odznaczeń

 • Bogdan Białoszyński
 • Krzysztof Krause
 • Roman Kujawski
 • Adam Piszczek

Komisja Prawno-Regulaminowa

 • Michał Zimniewicz - przewodniczący
 • Krzysztof Krause
 • Marcin Pędziński
 • Michał Zimpel

Komisja Sędziowska

 • Michał Zimniewicz - przewodniczący
 • Paweł Perz
 • Andrzej Wachowski

Komisja ds. sprzętu

 • Marcin Woźniak - przewodniczący
 • Piotr Śmieliński
 • Michał Zimpel

Komisja ds. strony internetowej

 • Michał Zimniewicz - przewodniczący
 • Marian Wierszycki

Kontakt z terenem

 • Marian Wierszycki

Komisja Organizacji Imprez

 • Roman Kujawski - przewodniczący
 • Jan Weber
 • Marcin Woźniak

Sąd Koleżeński

 • Michał Zimniewicz - przewodniczący
 • Krzysztof Krause
 • Piotr Busse
 • Marek Wojciechowski

Wydział Gier

 • Krzysztof Krause - przewodniczący
 • Piotr Busse
 • Paweł Perz
 • Marian Wierszycki
 • Michał Zimniewicz

Pomoc w znalezieniu partnera

 • Bogumiła Jakubowska (bj.poznan@wp.pl, tel. 665 979 054)

 


Komisja Rewizyjna

 • Łukasz Jasiński - przewodniczący
 • Olech Bestrzyński - z-ca przewodniczącego
 • Jarosław Lubczyński - sekretarz
 • Adam Piszczek
 • Kajetan Wroński

Delegaci WZBS na Walne Zgromadzenia PZBS

Delegatów WZBS na coroczne Walne Zgromadzenia Polskiego Związku Brydża Sportowego powołuje Walne Zebranie Delegatów WZBS. W kadencji 2016-2020 funkcje delegatów pełnią:

 • Olech Bestrzyński
 • Janusz Kalida (w miejsce Marcina Pędzińskiego powołanego do Zarządu PZBS - 04.06.2016)
 • Michał Moryson
 • Jan Sibilski
 • Marcin Woźniak
 • Michał Zimniewicz
 • Michał Zimpel (po rezygnacji Krzysztofa Jassema - 13.06.2018)

Informacje ogólne

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (WZBS) z siedzibą w Poznaniu jest związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000106235.

Członkami zwyczajnymi WZBS są kluby, stowarzyszenia i inne organizacje prowadzące działalność związaną z dyscypliną brydż sportowy. Rejestr członków zwyczajnych WZBS:

 1. Fundacja Taurus z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000317051)
 2. Klub Sportowy Unia w Lesznie (KRS: 0000226457)
 3. Miejski Klub Sportowy Polonia-Redos z siedzibą w Nowym Tomyślu (KRS: 0000081053)
 4. Nadnotecki Związek Brydża Sportowego z siedzibą Pile (KRS: 0000350484)
 5. Poznańska Asocjacja Brydżowa z siedzibą w Poznaniu (ewidencja Prezydenta Miasta Poznania - ST76)
 6. Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (ewidencja Starosty Grodziskiego - nr 1/2019)
 7. Terenowy Związek Brydża Sportowego w Kaliszu (KRS: 0000014979)
 8. Uczniowski Klub Brydża Sportowego Dąbrówka z siedzibą w Poznaniu (ewidencja Prezydenta Miasta Poznania - nr UKS155)
 9. Uczniowski Klub Brydżowy Kleks z siedzibą w Szamotułach (ewidencja Starosty Szamotulskiego - nr SKF7)

WZBS nie ma członków wspierających.

WZBS jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Ramy działalności WZBS wyznacza przede wszystkim statut WZBS.

WZBS współorganizuje szkolenia i wyjazdy młodzieżowe, które są finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Założyciele

Stowarzyszeniami-założycielami WZBS były:

 • Poznański Klub Brydżowy STARKA Poznań
 • Klub Sportowy Admira-Teletra Poznań
 • Klub Sportowy Budowlani Poznań
 • Kolejowe TKKF Błękitny-Express-Lech Poznań
 • Poznańskie Stowarzyszenie Brydżowe Szlem Poznań