Uchwała nr 10/2015 ws. zwołania Walnego Zebrania Delegatów